x

Stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegóły w Regulaminie serwisu.

jesteś tu: > matzoo.pl

FREM
Jaka to liczba, Ile przedmiotów, Największa liczba w zakresie 10, Największa liczba w zakresie 20, Domino, Największa liczba w zakresie 50, Dodawanie zwierzątek w zakresie 6, Dodawanie w zakresie 6 - TEST wyboru, Dodawanie w zakresie od 1 do 6, Dodawanie zwierzątek w zakresie 10, Dodawanie w zakresie 10 - TEST wyboru, Dodawanie w zakresie 10, Zadania tekstowe z dodawania w zakresie 10, Dodawanie wewnątrz drugiej dziesiątki, Dodawanie i odejmowanie z 9, Dodawanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego, Dodawanie w zakresie 20 - TEST wyboru, Dodawanie w zakresie 20, Zadania tekstowe z dodawania w zakresie 20, Dodawanie w zakresie 50, Dodawanie dziesiątek w zakresie 100, Odejmowanie w zakresie od 1 do 6, Odejmowanie w zakresie 6 - TEST wyboru, Odejmowanie w zakresie 10, Odejmowanie w zakresie 10 - TEST wyboru, Zadania tekstowe z odejmowania w zakresie 10, Odejmowanie wewnątrz drugiej dziesiątki, Odejmowanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego, Odejmowanie w zakresie 20, Odejmowanie od 20, Odejmowanie w zakresie 20 - TEST wyboru, Zadania tekstowe z odejmowania w zakresie 20, Odejmowanie od 50, Odejmowanie w zakresie 50, Odejmowanie od 100, Odejmowanie dziesiątek w zakresie 100, Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 1 do 6, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 10, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50, Mnożenie liczb 1 - 5 w zakresie 25, Mnożenie przez 2 w zakresie 20, Mnożenie przez 3 w zakresie 20, Dzielenie liczb 1 - 5 w zakresie 25, Dzielenie przez 2 w zakresie 20, Dzielenie przez 3 w zakresie 20, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20, Dodawanie w zakresie 20 - TEST wyboru, Dodawanie dziesiątek do różnych liczb, Dodawanie w zakresie 50 - TEST wyboru, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50, Dodawanie w zakresie 100, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 50, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 100, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50, Odejmowanie dziesiątek od różnych liczb, Odejmowanie od 100, Odejmowanie w zakresie 100, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, Odejmowanie w zakresie 100 - TEST wyboru, Odejmowanie w zakresie 20 - TEST wyboru, Odejmowanie w zakresie 50 - TEST wyboru, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 50, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 100, Mnożenie liczb 1 - 5 w zakresie 25, Mnożenie przez 3 w zakresie 30, Mnożenie przez 4 w zakresie 40, Mnożenie przez 5 w zakresie 50, Mnożenie przez 6 w zakresie 60, Mnożenie przez 7 w zakresie 70, Mnożenie przez 8 w zakresie 80, Mnożenie przez 9 w zakresie 90, Mnożenie przez 10 w zakresie 100, Tabliczka mnożenia w zakresie 20, Tabliczka mnożenia w zakresie 30, Tabliczka mnożenia w zakresie 40, Tabliczka mnożenia w zakresie 50, Tabliczka mnożenia w zakresie 75, Tabliczka mnożenia w zakresie 100, Tabliczka mnożenia NA CZAS, Dzielenie liczb 1 - 5 w zakresie 25, Dzielenie przez 3 w zakresie 30, Dzielenie przez 4 w zakresie 40, Dzielenie przez 5 w zakresie 50, Dzielenie przez 6 w zakresie 60, Dzielenie przez 7 w zakresie 70, Dzielenie przez 8 w zakresie 80, Dzielenie przez 9 w zakresie 90, Dzielenie przez 10 w zakresie 100, Tabliczka dzielenia w zakresie 20, Tabliczka dzielenia w zakresie 30, Tabliczka dzielenia w zakresie 40, Tabliczka dzielenia w zakresie 50, Tabliczka dzielenia w zakresie 75, Tabliczka dzielenia w zakresie 100, Mnożenie i dzielenie w zakresie 36, Mnożenie i dzielenie w zakresie 49, Mnożenie i dzielenie w zakresie 64, Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, Tabliczka mnożenia NA CZAS, Wpisz liczby rosnąco, Wpisz liczby rosnąco w zakresie 100, Parzysta, nieparzysta, Dodawanie w zakresie 50 - TEST wyboru, Odejmowanie w zakresie 50 - TEST wyboru, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 50, Dodawanie w zakresie 100 - TEST wyboru, Odejmowanie w zakresie 100 - TEST wyboru, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 100, Dodawanie trzech liczb w zakresie 100, Dodawanie pisemne w zakresie 200, Odejmowanie pisemne w zakresie 200, Dodawanie pisemne w zakresie 1000, Odejmowanie pisemne w zakresie 1000, Mnożenie przez 2, 3, 4 i 5, Dzielenie przez 2, 3, 4 i 5, Mnożenie przez 6, 7, 8 i 9, Dzielenie przez 6, 7, 8 i 9, Tabliczka mnożenia w zakresie 100, Pomnóż te same liczby od 1 do 10, Tabliczka mnożenia - TEST wyboru, Mnożenie tych samych liczb od 10 do 20, Tabliczka dzielenia w zakresie 75, Tabliczka dzielenia - TEST wyboru, Tabliczka dzielenia w zakresie 100, Tabliczka mnożenia NA CZAS, Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, Dzielenie w zakresie 100, Dzielenie z resztą w zakresie 100, Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową, Dodawanie i mnożenie (kolejność działań), Dodawanie i dzielenie (kolejność działań), Odejmowanie i mnożenie (kolejność działań), Odejmowanie i dzielenie (kolejność działań), Skracanie ułamków zwykłych, Wpisz ułamki rosnąco, Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach, Rozszerzanie ułamków , Porównywanie ułamków o tych samych mianownikach, Porównywanie ułamków o tych samych licznikach, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie, Równania z jedną niewiadomą - dzielenie, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i dzielenie, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i dodawanie, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i odejmowanie, Równania z jedną niewiadomą - wszystkie działania, Wpisz liczby rosnąco w zakresie 1000, Zamiana liczb rzymskich na arabskie w zakr. 12, Zamiana liczb arabskich na rzymskie w zakr. 12, Wskaż cyfrę w liczbie trzycyfrowej, Wskaż cyfrę w liczbie czterocyfrowej, Parzysta, nieparzysta, Dodawanie i mnożenie (kolejność działań), Dodawanie i dzielenie (kolejność działań), Odejmowanie i mnożenie (kolejność działań), Odejmowanie i dzielenie (kolejność działań), Dodawanie pisemne liczb trzycyfrowych, Odejmowanie pisemne liczb trzycyfrowych, Dodawanie pisemne liczb czterocyfrowych, Odejmowanie pisemne liczb czterocyfrowych, Równania z jedną niewiadomą - wszystkie działania, Dodawanie w zakresie 100 - TEST wyboru, Odejmowanie w zakresie 100 - TEST wyboru, Tabliczka mnożenia - TEST wyboru, Tabliczka mnożenia w zakresie 100, Tabliczka mnożenia NA CZAS, Mnożenie przez 6, 7, 8 i 9, Tabliczka dzielenia - TEST wyboru, Tabliczka dzielenia w zakresie 100, Dzielenie przez 6, 7, 8 i 9, Dzielenie z resztą w zakresie 100, Tabliczka mnożenia w zakresie 200, Tabliczka mnożenia w zakresie od 100 do 200, Mnożenie w pamięci duzych liczb, Dzielenie w pamięci dużych liczb, Tabliczka mnożenia w zakresie 1000, Tabliczka dzielenia w zakresie 1000, Kwadrat liczb od 1 do 10, Kwadrat liczb od 10 do 20, Sześcian liczb od 1 do 5, Największy wspólny dzielnik dwóch liczb, Równania z jedną niewiadomą - wszystkie działania, Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową, Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową 2, Dzielenie pisemne, Zamiana liczb rzymskich na arabskie w zakr. 12, Zamiana liczb rzymskich na arabskie w zakr. 120, Zamiana liczb rzymskich na arabskie w zakr. 1200, Zamiana liczb arabskich na rzymskie w zakr. 12, Zamiana liczb arabskich na rzymskie w zakr.120, Zamiana liczb arabskich na rzymskie w zakr.1200, Wskaż cyfrę w liczbie trzycyfrowej, Wskaż cyfrę w liczbie czterocyfrowej, Parzysta, nieparzysta, Podzielność liczb przez 2 i 3, Podzielność liczb przez 5,10 i 100, Czy liczba pierwsza, Skracanie ułamków zwykłych, Wpisz ułamki rosnąco, Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach, Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach, Zamiana ułamków na liczby mieszane, Zamiana liczb mieszanych na ułamki, Rozszerzanie ułamków , Uzupełnij (dodawanie ułamków o równych mianownikach), Uzupełnij (dodawanie ułamków o równych mianownikach) 2, Ułamek z danej liczby - poziom łatwy, Ułamek z danej liczby - poziom średni, Ułamek z danej liczby - poziom trudny, Dodawanie ułamków o różnych mianownikach, Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach, Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne, Zamień na złotówki, Zamień na metry, Zamień na kilogramy, Zaokrąglij do części dziesiętnych, Zaokrąglij do części setnych, Zaokrąglij do jedności, Zaokrąglij do dziesiątek, Zaokrąglij do setek, Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe, Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby, Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę, Dodawanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych 2, Obwód kwadratu, Obwód prostokąta, Obwód trójkąta, Pole kwadratu, Pole prostokąta, Tabliczka mnożenia w zakresie 100, Dodawanie pisemne liczb czterocyfrowych, Odejmowanie pisemne liczb czterocyfrowych, Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową, Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową 2, Dzielenie pisemne, Dodawanie pisemne trzech liczb, Pierwiastkowanie, Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka, Podzielność liczb przez 2 i 3, Podzielność liczb przez 5,10 i 100, Podzielność liczb przez 2, 3, 5 i 10, Tabliczka dzielenia w zakresie 100, Tabliczka mnożenia w zakresie 1000, Tabliczka dzielenia w zakresie 1000, Liczby naturalne - zadania tekstowe, Odejmowanie liczb naturalnych z wynikiem ujemnym, Odejmowanie z wynikiem ujemnym w zakresie 100, Odejmowanie liczb ujemnych, Odejmowanie liczb ujemnych w zakresie 100, Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych, Dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych, Mnożenie liczb całkowitych, Dzielenie liczb całkowitych, Skracanie ułamków zwykłych, Rozszerzanie ułamków , Ułamek z danej liczby - poziom trudny, Dodawanie ułamków o różnych mianownikach, Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach, Mnożenie ułamków , Dzielenie ułamków , Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach z wynikiem ujemnym, Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe, Dodawanie liczb mieszanych, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i dzielenie, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i dodawanie, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i odejmowanie, Równania z jedną niewiadomą - wszystkie działania, Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne, Zamień na złotówki, Zamień na metry, Zamień na kilogramy, Zaokrąglij do części dziesiętnych, Zaokrąglij do części setnych, Zaokrąglij do jedności, Zaokrąglij do dziesiątek, Zaokrąglij do setek, Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby, Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę, Dodawanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych 2, Obwód kwadratu, Obwód prostokąta, Obwód trójkąta, Pole kwadratu, Pole prostokąta, Pole trójkąta, Obwód równoległoboku, Obwód rombu, Obwód trapezu, Pole równoległoboku, Pole rombu, Rozpoznawanie brył, Rozpoznawanie kątów, Miary kątów, Zamień na minuty, Ile to godzin?, Ile minut upływa?, Ile czasu upływa?, Uzupełnij godzinę, Czas - zadania tekstowe, Skala - obliczanie odległości w terenie, Skala - w jakiej skali, Skala - obliczanie odległości na mapie, Dodawanie ułamków o różnych mianownikach, Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach, Mnożenie ułamków , Dzielenie ułamków , Podzielność liczb przez 2 i 3, Podzielność liczb przez 5,10 i 100, Podzielność liczb przez 2, 3, 5 i 10, Tabliczka mnożenia w zakresie 1000, Tabliczka dzielenia w zakresie 1000, Odejmowanie ułamków z wynikiem ujemnym, Dodawanie liczb mieszanych, Obwód kwadratu, Obwód prostokąta, Obwód trójkąta, Pole kwadratu, Pole prostokąta, Pole trójkąta, Obwód równoległoboku, Obwód rombu, Obwód trapezu, Pole równoległoboku, Pole rombu, Rozpoznawanie brył, Pole ostrosłupa czworokątnego, Podstawa ostrosłupa czworokątnego, Pole graniastosłupa czworokątnego, Podstawa graniastosłupa czworokątnego, Dodawanie w pamięci liczb wymiernych, Obliczanie kwadratów liczb wymiernych, Obliczanie sześcianów liczb wymiernych, Odejmowanie w pamięci liczb wymiernych, Odejmowanie w pamięci liczb wymiernych z wynikiem ujemnym, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i dzielenie, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i dodawanie, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i odejmowanie, Równania z jedną niewiadomą - wszystkie działania, Mnożenie liczby przez nawias, Mnożenie liczby przez nawias 2, Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias, Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 2, Redukcja wyrazów podobnych - wstęp, Redukcja wyrazów podobnych 1, Redukcja wyrazów podobnych 2, Procent z danej liczby - poziom łatwy, Procent z danej liczby - poziom średni, Procent z danej liczby - poziom trudny, Jaki to procent z liczby - poziom łatwy, Jaki to procent z liczby - poziom średni, Jaki to procent z liczby - poziom trudny, Zamiana % na ułamek dziesiętny, Zamiana % na ułamek zwykły, Zadania tekstowe: Ceny w promocji, Zadania tekstowe: Biuro podróży, Zadania tekstowe: Obniżka podatku, Zadania tekstowe: Obniżka i podwyżka, Zadania tekstowe: Ile dziewcząt i chłopców,