Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2014/2015


dla kółka matematycznego
prowadzonego przez Panią Agnieszkę Stajek
przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. S. Konarskiego
w Ostrowcu Świętokrzyskim

uczniów w kółku: 7opiekun kółka: Agnieszka Stajek

Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Agnieszkę Stajek przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. S. Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

hasło / wiersz:

1.W Matematycznym Zoo uczę się matematyki, bo małpka dobrze wie jak mnoży i dzieli się. Dodawanie, odejmowanie, łatwa sprawa, zaś w zoo to także fajna zabawa.
2. Gdy wiele działań wykonujemy,
najpierw mnożymy, potem dodajemy.
Kto tego zrozumieć nie może,
Matematyczne Zoo mu pomoże.
3. W Matematycznym Zoo małpka rozwiązuje zadania jak mało kto.

opis działalności kółka:

W zajęciach koła matematycznego uczestniczą uczniowie klasy czwartej. Spotykamy się raz w tygodniu.
Główne cele zajęć to:
- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia,
- doskonalenie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania,
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
- aktywizowanie ucznia,
- zachęcanie do realizowania własnych pomysłów,
- nauka dobrej organizacji pracy,
- kształtowanie postaw prospołecznych.

Na zajęciach oferuję uczniom odmienne sposoby zdobywania i utrwalania wiedzy niż te, które są zazwyczaj stosowane na lekcjach. Zdecydowanie większy nacisk stawiam na aktywizowanie uczniów i stwarzanie takich sytuacji dydaktycznych, by mogli samodzielnie pokonywać trudności i odczuwać satysfakcję z osiągniętego sukcesu. W naszej pracowni znajduje się tablica multimedialna, którą często wykorzystujemy na spotkaniach.

 

< powrót