Jaka figura?, Prawo, lewo, Kierunki, Nad, pod, po lewej, po prawej, Położenie, Dni tygodnia, Dni tygodnia - poziom zaawansowany, Temperatura, Miesiące, Miesiące - poziom zaawansowany, Która godzina?, Wybierz zegar, Ile przedmiotów, Więcej, mniej, Cyfry DOMINO, Liczby DOMINO, Poznajemy liczby rzymskie, Liczby rzymskie w kalendarzu, Większa liczba, Największa liczba w zakresie 10, Kolejność liczb, Największa liczba w zakresie 20, Największa liczba w zakresie 50, Dodawanie w DOMINO, Dodawanie zwierzątek w zakresie 6, Policz i dodaj, Dodawanie na paragonie, Policz i dodaj w zakresie 10, Dodawanie w zakresie 6 - TEST wyboru, Dodawanie w zakresie od 1 do 6, Dodawanie zwierzątek w zakresie 10, Dodawanie w zakresie 10 - TEST wyboru, Dodawanie w zakresie 10, Zadania tekstowe z dodawania w zakresie 10, Dodawanie wewnątrz drugiej dziesiątki, Dodawanie z rozpisywaniem w zakresie 20, Dodawanie i odejmowanie z 9, Dodawanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego, Dodawanie w zakresie 20 - TEST wyboru, Dodawanie w zakresie 20, Zadania tekstowe z dodawania w zakresie 20, Dodawanie dziesiątek w zakresie 100, Odejmowanie w zakresie od 1 do 6, Odejmowanie w zakresie 6 - TEST wyboru, Odejmowanie w zakresie 10, Odejmowanie w zakresie 10 - TEST wyboru, Zadania tekstowe z odejmowania w zakresie 10, Odejmowanie wewnątrz drugiej dziesiątki, Odejmowanie z rozpisywaniem w zakresie 20, Odejmowanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego, Odejmowanie od 20, Odejmowanie w zakresie 20, Zadania tekstowe z odejmowania w zakresie 20, Odejmowanie w zakresie 20 - TEST wyboru, Odejmowanie dziesiątek w zakresie 100, Zaawansowane zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20, Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 1 do 6, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 10, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20 ZESTAW 2, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50, Dodawanie w zakresie 50, Odejmowanie od 50, Odejmowanie w zakresie 50, Odejmowanie od 100, Obowiązki domowe, Układamy wzór, Skopiuj i kontynuuj wzór, MatMemorki - 12 elementów, MatMemorki - 16 elementów, MatMemorki - 20 elementów, Mnożenie liczb 1 - 5 w zakresie 25, Dzielenie liczb 1 - 5 w zakresie 25, Mnożenie przez 2 w zakresie 20, Mnożenie przez 3 w zakresie 20, Dzielenie przez 2 w zakresie 20, Dzielenie przez 3 w zakresie 20, Obowiązki domowe, Położenie, Więcej, mniej, Miesiące, Miesiące - poziom zaawansowany, Liczymy miesiące, Tydzień, Jaka jest temperatura?, Różnica temperatur, Która godzina? (po południu), Dodawanie z rozpisywaniem w zakresie 30, Odejmowanie z rozpisywaniem w zakresie 30, Zaawansowane zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20, Dodawanie na paragonie, Dodawanie w zakresie 20 - TEST wyboru, Odejmowanie w zakresie 20 - TEST wyboru, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20 ZESTAW 2, Dodawanie w zakresie 50 - TEST wyboru, Odejmowanie w zakresie 50 - TEST wyboru, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 50, Dodawanie dziesiątek do różnych liczb, Odejmowanie dziesiątek od różnych liczb, Dodawanie w zakresie 100, Odejmowanie od 100, Odejmowanie w zakresie 100, Odejmowanie w zakresie 100 - TEST wyboru, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 100, Mnożenie liczb 1 - 5 w zakresie 25, Mnożenie przez 3 w zakresie 30, Mnożenie przez 4 w zakresie 40, Mnożenie przez 5 w zakresie 50, Mnożenie przez 6 w zakresie 60, Mnożenie przez 7 w zakresie 70, Mnożenie przez 8 w zakresie 80, Mnożenie przez 9 w zakresie 90, Mnożenie przez 10 w zakresie 100, Tabliczka mnożenia w zakresie 20, Tabliczka mnożenia w zakresie 30, Tabliczka mnożenia w zakresie 40, Tabliczka mnożenia w zakresie 50, Tabliczka mnożenia w zakresie 75, Tabliczka mnożenia w zakresie 100, Tabliczka mnożenia NA CZAS, Dzielenie liczb 1 - 5 w zakresie 25, Dzielenie przez 3 w zakresie 30, Dzielenie przez 4 w zakresie 40, Dzielenie przez 5 w zakresie 50, Dzielenie przez 6 w zakresie 60, Dzielenie przez 7 w zakresie 70, Dzielenie przez 8 w zakresie 80, Dzielenie przez 9 w zakresie 90, Dzielenie przez 10 w zakresie 100, Tabliczka dzielenia w zakresie 20, Tabliczka dzielenia w zakresie 30, Tabliczka dzielenia w zakresie 40, Tabliczka dzielenia w zakresie 50, Tabliczka dzielenia w zakresie 75, Tabliczka dzielenia w zakresie 100, Mnożenie i dzielenie liczb od 1 do 6 w zakresie 36, Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 WSZYSTKIE LICZBY, Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 WIĘKSZE LICZBY, Mnożenie i dzielenie w zakresie 49, Mnożenie i dzielenie w zakresie 64, Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, Tabliczka mnożenia NA CZAS, Największa liczba w zakresie 50, Wpisz liczby rosnąco, Wpisz liczby rosnąco w zakresie 100, Parzysta, nieparzysta, Poznajemy liczby rzymskie, Liczby rzymskie w kalendarzu, Układamy wzór, Skopiuj i kontynuuj wzór, MatMemorki - 16 elementów, MatMemorki - 20 elementów, MatMemorki - 30 elementów, Jaka odległość?, Liczby rzymskie w kalendarzu, Kolejność miesięcy, Data, Jaka jest temperatura?, Ile czasu minęło?, Rozkład jazdy autobusów, Jaka odległość?, Różnica temperatur, Która godzina? (po południu), Godziny i zegary, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50, Dodawanie dziesiątek do różnych liczb, Odejmowanie dziesiątek od różnych liczb, Odejmowanie od 100, Odejmowanie różnych liczb od dziesiątek, Dodawanie na paragonie, Dodawanie w zakresie 50 - TEST wyboru, Odejmowanie w zakresie 50 - TEST wyboru, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 50, Dodawanie w zakresie 100 - TEST wyboru, Odejmowanie w zakresie 100 - TEST wyboru, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 100, Dodawanie trzech liczb w zakresie 100, Mnożenie przez 2, 3, 4 i 5, Dzielenie przez 2, 3, 4 i 5, Mnożenie przez 6, 7, 8 i 9, Dzielenie przez 6, 7, 8 i 9, Tabliczka mnożenia w zakresie 100, Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 WSZYSTKIE LICZBY, Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 WIĘKSZE LICZBY, Pomnóż te same liczby od 1 do 10, Tabliczka mnożenia - TEST wyboru, Mnożenie tych samych liczb od 10 do 20, Tabliczka dzielenia w zakresie 75, Tabliczka dzielenia - TEST wyboru, Tabliczka dzielenia w zakresie 100, Tabliczka mnożenia NA CZAS, Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, Dzielenie w zakresie 100, Dzielenie z resztą w zakresie 100, Dodawanie i mnożenie (kolejność działań), Dodawanie i dzielenie (kolejność działań), Odejmowanie i mnożenie (kolejność działań), Odejmowanie i dzielenie (kolejność działań), Wpisz liczby rosnąco w zakresie 1000, Zamiana liczb rzymskich na arabskie w zakr. 12, Zamiana liczb arabskich na rzymskie w zakr. 12, Wskaż cyfrę w liczbie trzycyfrowej, Wskaż cyfrę w liczbie czterocyfrowej, Parzysta, nieparzysta, Liczby naturalne - zadania tekstowe, Poznajemy liczby rzymskie, Zapisujemy liczby, Obwód kwadratu, Obwód prostokąta, Obwód trójkąta, Figury, Jaka figura?, Dodawanie w zakresie 100 - TEST wyboru, Odejmowanie w zakresie 100 - TEST wyboru, Dodawanie w pamięci trzech liczb, Uzupełnij dodawanie trzech liczb, Dodawanie w pamięci, Tabliczka mnożenia - TEST wyboru, Tabliczka mnożenia w zakresie 100, Tabliczka mnożenia NA CZAS, Mnożenie przez 6, 7, 8 i 9, Tabliczka dzielenia - TEST wyboru, Tabliczka dzielenia w zakresie 100, Dzielenie przez 6, 7, 8 i 9, Dzielenie z resztą w zakresie 100, Tabliczka mnożenia w zakresie 200, Tabliczka mnożenia w zakresie od 100 do 200, Mnożenie w pamięci duzych liczb, Dzielenie w pamięci dużych liczb, Tabliczka mnożenia w zakresie 1000, Tabliczka dzielenia w zakresie 1000, Zamiana liczb rzymskich na arabskie w zakr. 12, Kwadrat liczb od 1 do 10, Kwadrat liczb od 10 do 20, Sześcian liczb od 1 do 5, Największy wspólny dzielnik dwóch liczb, Zamiana liczb rzymskich na arabskie w zakr. 120, Zamiana liczb rzymskich na arabskie, Zamiana liczb arabskich na rzymskie w zakr. 12, Zamiana liczb arabskich na rzymskie w zakr.120, Zamiana liczb arabskich na rzymskie, Wskaż cyfrę w liczbie trzycyfrowej, Wskaż cyfrę w liczbie czterocyfrowej, Parzysta, nieparzysta, Podzielność liczb przez 2 i 3, Podzielność liczb przez 5,10 i 100, Czy liczba pierwsza, Zaokrąglij do setek, Liczby naturalne - zadania tekstowe, Dodawanie i mnożenie (kolejność działań), Dodawanie i dzielenie (kolejność działań), Odejmowanie i mnożenie (kolejność działań), Odejmowanie i dzielenie (kolejność działań), Równania z jedną niewiadomą, Dodawanie pisemne w zakresie 200, Dodawanie pisemne w zakresie 1000, Odejmowanie pisemne w zakresie 200, Odejmowanie pisemne w zakresie 1000, Dodawanie pisemne liczb trzycyfrowych, Dodawanie pisemne liczb czterocyfrowych, Odejmowanie pisemne liczb trzycyfrowych, Odejmowanie pisemne liczb czterocyfrowych, Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową, Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową, Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową 2, Dzielenie pisemne, Ułamki, Skracanie ułamków zwykłych, Wpisz ułamki rosnąco, Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach, Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach, Zamiana ułamków na liczby mieszane, Zamiana liczb mieszanych na ułamki, Rozszerzanie ułamków , Porównywanie ułamków o tych samych mianownikach, Porównywanie ułamków o tych samych licznikach, Uzupełnij (dodawanie ułamków o równych mianownikach), Uzupełnij (dodawanie ułamków o równych mianownikach) 2, Ułamek z danej liczby - poziom łatwy, Ułamek z danej liczby - poziom średni, Ułamek z danej liczby - poziom zaawansowany, Dodawanie ułamków o różnych mianownikach, Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach, Ile to godzin?, Proste, półproste, odcinki - PRAWDA FAŁSZ, Obwód kwadratu, Obwód prostokąta, Obwód trójkąta, Pole kwadratu, Pole prostokąta, Rozpoznawanie kątów, Miary kątów *, Okręgi, koła - PRAWDA FAŁSZ, Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne, Zamień na złotówki, Zamień na metry, Zamień na kilogramy, Zaokrąglij do części dziesiętnych, Zaokrąglij do części setnych, Zaokrąglij do jedności, Zaokrąglij do dziesiątek, Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe, Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby, Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę, Dodawanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych 2, Dodawanie na paragonie, Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, Dodawanie pisemne liczb czterocyfrowych, Odejmowanie pisemne liczb czterocyfrowych, Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową, Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową 2, Dzielenie pisemne, Dodawanie pisemne trzech liczb, Tabliczka mnożenia w zakresie 1000, Tabliczka dzielenia w zakresie 1000, Największy wspólny dzielnik dwóch liczb, Podzielność liczb przez 2 i 3, Podzielność liczb przez 5,10 i 100, Podzielność liczb przez 2, 3, 5 i 10, Zaokrąglij do setek, Liczby naturalne - zadania tekstowe, Zbuduj liczbę podzielną, Zadania tekstowe: Rodzina, Rozkład liczby na czynniki pierwsze, Skracanie ułamków zwykłych, Rozszerzanie ułamków , Ułamek z danej liczby - poziom zaawansowany, Dodawanie ułamków o różnych mianownikach, Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach, Mnożenie ułamków , Dzielenie ułamków , Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach z wynikiem ujemnym, Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe, Dodawanie liczb mieszanych, Ile to godzin?, Dodawanie liczb mieszanych, Odejmowanie liczb mieszanych, Obwód kwadratu, Obwód prostokąta, Obwód trójkąta, Pole kwadratu, Pole prostokąta, Pole prostokąta, w tym kwadratu , Pole trójkąta, Obwód równoległoboku, Obwód rombu, Obwód trapezu, Pole równoległoboku, Pole rombu, Pola czworokątów, Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne, Zamień na złotówki, Zamień na metry, Zamień na kilogramy, Zaokrąglij do części dziesiętnych, Zaokrąglij do części setnych, Zaokrąglij do jedności, Zaokrąglij do dziesiątek, Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby, Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę, Dodawanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych 2, Dodawanie na paragonie, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i dzielenie, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i dodawanie, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i odejmowanie, Równania z jedną niewiadomą, Redukcja wyrazów podobnych - wstęp, Zapisywanie wyrażeń algebraicznych, Zapisywanie równań, Proste, półproste, odcinki - PRAWDA FAŁSZ, Rozpoznawanie kątów, Miary kątów, Miary kątów w trójkącie, Trójkąty, czworokąty - PRAWDA FAŁSZ, Prostopadłościany i sześciany, Pole powierzchni graniastosłupa prostego, Objętość prostopadłościanu *, Objętość graniastosłupa prostego *, Odejmowanie liczb naturalnych z wynikiem ujemnym, Odejmowanie z wynikiem ujemnym w zakresie 100, Odejmowanie liczb ujemnych, Odejmowanie liczb ujemnych w zakresie 100, Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych, Dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych, Mnożenie liczb całkowitych, Dzielenie liczb całkowitych, Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych, Rachunki pamięciowe na ułamkach dziesiętnych, Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych, Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych, Dodawanie liczb mieszanych, Odejmowanie liczb mieszanych, Dodaj liczbę dziesiętną do mieszanej, Zbuduj liczbę podzielną, Podzielność liczb przez 5,10 i 100, Podzielność liczb przez 2, 3, 5 i 10, Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych, Proste, odcinki, okręgi, koła - PRAWDA FAŁSZ, Trójkąty, czworokąty - PRAWDA FAŁSZ, Obwód trójkąta, Obwód kwadratu, obwód prostokąta, Obwód równoległoboku, obwód rombu, Obwód trapezu, Pole kwadratu, Pole prostokąta, Pole trójkąta, Pole równoległoboku, Pole rombu, Miary kątów, Miary kątów w trójkącie, Pole prostokąta, w tym kwadratu , Czworokąty - PRAWDA FAŁSZ, Pola czworokątów, Zamień na minuty, Ile to godzin?, Ile minut upływa?, Ile czasu upływa?, Uzupełnij godzinę, Czas - zadania tekstowe, Skala - obliczanie odległości w terenie, Skala - w jakiej skali, Skala - obliczanie odległości na mapie, Zaokrąglanie liczb, Jednostki długości, Jednostki masy, Jednostki czasu, Rozpoznawanie brył, Prostopadłościany i sześciany, Pole powierzchni graniastosłupa prostego, Objętość prostopadłościanu, Dodawanie w pamięci liczb wymiernych, Obliczanie kwadratów liczb wymiernych, Obliczanie sześcianów liczb wymiernych, Odejmowanie ułamków z wynikiem ujemnym, Odejmowanie w pamięci liczb wymiernych, Odejmowanie w pamięci liczb wymiernych z wynikiem ujemnym, Zapisywanie wyrażeń algebraicznych, Redukcja wyrazów podobnych - wstęp, Redukcja wyrazów podobnych 1, Redukcja wyrazów podobnych 2, Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych ZESTAW 2, Zapisywanie równań, Równania z jedną niewiadomą, Zadania tekstowe: Prostokąt, Zadania tekstowe: Rodzina, Procent z danej liczby - poziom łatwy, Procent z danej liczby - poziom średni, Procent z danej liczby - poziom zaawansowany, Jaki to procent z liczby - poziom łatwy, Jaki to procent z liczby - poziom średni, Jaki to procent z liczby - poziom zaawansowany, Zamiana procentu na ułamek dziesiętny, Zamiana procentu na ułamek zwykły, Zadania tekstowe: Procenty w cenach, Zadania tekstowe: Obliczanie liczby, Zadania tekstowe: Pożyczki i lokaty, Zadania tekstowe: Ile dziewcząt i chłopców,
x

Stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegóły w Regulaminie serwisu.