wakacje x

Wstęp do programowania

  1. LOGICZNY PORZĄDEK
  2. KIERUNKI
  3. EDYTORY
  4. OBROTY

 

INDEKS TEMATÓW

 

Jaka figura?, Prawo, lewo, Kierunki, Nad, pod, po lewej, po prawej, Położenie, Dni tygodnia, Dni tygodnia - poziom zaawansowany, Temperatura, Miesiące, Miesiące - poziom zaawansowany, Która godzina?, Wybierz zegar, Ile przedmiotów, Więcej, mniej, Cyfry DOMINO, Liczby DOMINO, Poznajemy liczby rzymskie, Liczby rzymskie w kalendarzu, Większa liczba, Największa liczba w zakresie 10, Kolejność liczb, Największa liczba w zakresie 20, Największa liczba w zakresie 50, Dodawanie w DOMINO, Dodawanie zwierzątek w zakresie 6, Policz i dodaj, Dodawanie na paragonie, Policz i dodaj w zakresie 10, Dodawanie w zakresie 6 - TEST, Dodawanie w zakresie od 1 do 6, Dodawanie zwierzątek w zakresie 10, Dodawanie w zakresie 10 - TEST, Dodawanie w zakresie 10, Zadania tekstowe z dodawania w zakresie 10, Dopełnianie do 10 (graficznie), Dopełnianie do 10, Dodawanie wewnątrz drugiej dziesiątki, Dodawanie z rozpisywaniem w zakresie 20, Dodawanie i odejmowanie z 9, Dopełnianie do 20 (graficznie), Dopełnianie do 20, Dodawanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego, Dodawanie w zakresie 20 - TEST, Dodawanie w zakresie 20, Zadania tekstowe z dodawania w zakresie 20, Dodawanie dziesiątek w zakresie 100, Odejmowanie w zakresie od 1 do 6, Odejmowanie w zakresie 6 - TEST, Odejmowanie w zakresie 10, Odejmowanie w zakresie 10 - TEST, Zadania tekstowe z odejmowania w zakresie 10, Odejmowanie wewnątrz drugiej dziesiątki, Odejmowanie z rozpisywaniem w zakresie 20, Odejmowanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego, Odejmowanie od 20, Odejmowanie w zakresie 20, Zadania tekstowe z odejmowania w zakresie 20, Odejmowanie w zakresie 20 - TEST, Odejmowanie dziesiątek w zakresie 100, Zaawansowane zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20, Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 1 do 6, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 10, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20 ZESTAW 2, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50, Dodawanie w zakresie 50, Odejmowanie od 50, Odejmowanie w zakresie 50, Odejmowanie od 100, Obowiązki domowe, Układamy wzór, Skopiuj i kontynuuj wzór, MatMemorki - 12 elementów, MatMemorki - 16 elementów, MatMemorki - 20 elementów, Dopasuj dodawanie, Dopasuj mnożenie, Dodawanie tych samych składników, Dodaję i mnożę, Mnożenie w zakresie 20 KAFELKI, Mnożenie w zakresie 20 TEST, Mnożenie przez 2, Mnożenie w zakresie 20, Obowiązki domowe, Położenie, Więcej, mniej, Miesiące, Miesiące - poziom zaawansowany, Liczymy miesiące, Tydzień, Jaka jest temperatura?, Różnica temperatur, Która godzina? (po południu), Dodawanie z rozpisywaniem w zakresie 20, Odejmowanie z rozpisywaniem w zakresie 20, Dodawanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego, Odejmowanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego, Dodawanie z rozpisywaniem w zakresie 30, Odejmowanie z rozpisywaniem w zakresie 30, Zaawansowane zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20, Dodawanie na paragonie, Dodawanie w zakresie 20 - TEST, Odejmowanie w zakresie 20 - TEST, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 20 ZESTAW 2, Dodawanie w zakresie 50 - TEST, Odejmowanie w zakresie 50 - TEST, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 50, Dodawanie dziesiątek do różnych liczb, Odejmowanie dziesiątek od różnych liczb, Dodawanie w zakresie 100, Odejmowanie od 100, Odejmowanie w zakresie 100, Odejmowanie w zakresie 100 - TEST, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 100, Dopasuj dodawanie, Dopasuj mnożenie, Dodawanie tych samych składników, Dodaję i mnożę, Mnożenie w zakresie 20 KAFELKI, Mnożenie w zakresie 20, Mnożenie w zakresie 30 KAFELKI, Mnożenie przez 2, Mnożenie przez 3, Mnożenie przez 4, Mnożenie przez 5, Mnożenie przez 6, Mnożenie przez 7, Mnożenie przez 8, Mnożenie przez 9, Mnożenie przez 10, Mnożenie w zakresie 30 TEST, Tabliczka mnożenia w zakresie 30, Mnożenie w zakresie 30 NA CZAS, Tabliczka mnożenia w zakresie 50, Mnożenie w zakresie 100 KAFELKI, Tabliczka mnożenia - TEST, Tabliczka mnożenia w zakresie 100, Tabliczka mnożenia NA CZAS, Zadania tekstowe: Mnożenie, Dzielenie w zakresie 20, Dzielenie w zakresie 30 KAFELKI, Dzielenie przez 2, Dzielenie przez 3, Dzielenie przez 4, Dzielenie przez 5, Dzielenie przez 6, Dzielenie przez 7, Dzielenie przez 8, Dzielenie przez 9, Dzielenie przez 10, Tabliczka dzielenia w zakresie 30, Dzielenie w zakresie 30 NA CZAS, Tabliczka dzielenia w zakresie 50, Tabliczka dzielenia - TEST, Dzielenie w zakresie 100 KAFELKI, Tabliczka dzielenia w zakresie 100, Tabliczka dzielenia NA CZAS, Zadania tekstowe: Dzielenie, Mnożenie i dzielenie w zakresie 30, Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 WIĘKSZE LICZBY, Mnożenie i dzielenie w zakresie 50, Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, Największa liczba w zakresie 50, Wpisz liczby rosnąco, Wpisz liczby rosnąco w zakresie 100, Zamiana liczb rzymskich na arabskie w zakr. 12, Zamiana liczb arabskich na rzymskie w zakr. 12, Parzysta, nieparzysta, Poznajemy liczby rzymskie, Liczby rzymskie w kalendarzu, Tyle razy więcej, tyle razy mniej, Układamy wzór, Skopiuj i kontynuuj wzór, MatMemorki - 16 elementów, MatMemorki - 20 elementów, MatMemorki - 30 elementów, Jaka odległość?, Liczby rzymskie w kalendarzu, Kolejność miesięcy, Data, Ile czasu minęło?, Rozkład jazdy autobusów, Która godzina? (po południu), Godziny i zegary, Jednostki czasu, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50, Dodawanie dziesiątek do różnych liczb, Odejmowanie dziesiątek od różnych liczb, Odejmowanie od 100, Odejmowanie różnych liczb od dziesiątek, Dodawanie na paragonie, Dodawanie w zakresie 50 - TEST, Odejmowanie w zakresie 50 - TEST, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 50, Dodawanie w zakresie 100 - TEST, Odejmowanie w zakresie 100 - TEST, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania w zakresie 100, Dodawanie trzech liczb w zakresie 100, Zadania tekstowe: Dodawanie i odejmowanie, Mnożenie w zakresie 30 KAFELKI, Dzielenie w zakresie 30 KAFELKI, Mnożenie przez 2, 3, 4 i 5, Dzielenie przez 2, 3, 4 i 5, Mnożenie przez 6, 7, 8 i 9, Dzielenie przez 6, 7, 8 i 9, Mnożenie i dzielenie w zakresie 30, Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 WIĘKSZE LICZBY, Dzielenie w zakresie 100 KAFELKI, Mnożenie w zakresie 30 NA CZAS, Dzielenie w zakresie 30 NA CZAS, Mnożenie w zakresie 100 KAFELKI, Tabliczka mnożenia - TEST, Tabliczka mnożenia w zakresie 100, Pomnóż te same liczby od 1 do 10, Zadania tekstowe: Mnożenie, Mnożenie tych samych liczb od 10 do 20, Tabliczka dzielenia - TEST, Tabliczka mnożenia NA CZAS, Tabliczka dzielenia NA CZAS, Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, Dzielenie w zakresie 100, Zadania tekstowe: Dzielenie, Dzielenie z resztą w zakresie 100, Zadania tekstowe: Dzielenie z resztą, Dodawanie i mnożenie, Dodawanie i dzielenie, Odejmowanie i mnożenie, Odejmowanie i dzielenie, Kolejność wykonywania działań, Zadania tekstowe: Kolejność wykonywania działań, Wpisz liczby rosnąco w zakresie 1000, Zamiana liczb rzymskich na arabskie w zakr. 120, Zamiana liczb rzymskich na arabskie, Zamiana liczb arabskich na rzymskie w zakr.120, Zamiana liczb arabskich na rzymskie, Wskaż cyfrę w liczbie trzycyfrowej, Wskaż cyfrę w liczbie czterocyfrowej, Parzysta, nieparzysta, Działania na liczbach, Poznajemy liczby rzymskie, Zapisz cyframi liczby - POZIOM 1, Zapisz cyframi liczby - POZIOM 2, Zapisz liczby słownie, Tyle razy więcej, tyle razy mniej, Figury, Jaka figura?, Obwód kwadratu, Obwód prostokąta, Obwód trójkąta, Proste, półproste, odcinki, łamane, Jaka jest temperatura?, Jaka odległość?, Różnica temperatur, Jednostki długości POZIOM 1, Jednostki długości POZIOM 2, Jednostki długości POZIOM 3, Jednostki masy, Jednostki masy ZESTAW 1, Jednostki masy ZESTAW 2, Złote, grosze ZESTAW 1, Złote, grosze ZESTAW 2, Tabliczka mnożenia w zakresie 100, Dodawanie i odejmowanie - TEST, Mnożenie w zakresie 100 KAFELKI, Mnożenie i dzielenie - TEST, Dodawanie w pamięci trzech liczb, Dodawanie w pamięci, Wstęp do zadań tekstowych, Zadania tekstowe: Dodawanie i odejmowanie, Zadania tekstowe: Więcej, mniej, Tabliczka mnożenia NA CZAS, Mnożenie przez 6, 7, 8 i 9, Tabliczka dzielenia w zakresie 100, Tabliczka dzielenia NA CZAS, Dzielenie przez 6, 7, 8 i 9, Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, Zadania tekstowe: Mnożenie i dzielenie, Zadania tekstowe: Wiek, Dzielenie z resztą w zakresie 100, Zadania tekstowe: Dzielenie z resztą, Mnożenie z zerami na końcu, Dzielenie z zerami na końcu, Mnożenie po kawałku, Mnożenie po kawałku - POZIOM 2, Dzielenie po kawałku, Dzielenie po kawałku - POZIOM 2, Tabliczka mnożenia w zakresie 200, Jednostki długości POZIOM 1, Jednostki długości POZIOM 2, Jednostki długości POZIOM 3, Jednostki masy, Jednostki masy ZESTAW 1, Jednostki masy ZESTAW 2, Złote, grosze ZESTAW 1, Złote, grosze ZESTAW 2, Zamiana liczb rzymskich na arabskie w zakr. 120, Zamiana liczb rzymskich na arabskie, Zamiana liczb arabskich na rzymskie w zakr.120, Zamiana liczb arabskich na rzymskie, Wskaż cyfrę w liczbie czterocyfrowej, Zapisz cyframi liczby - POZIOM 1, Zapisz cyframi liczby - POZIOM 2, Zapisz cyframi liczby - POZIOM 3, Zapisz słownie liczby - POZIOM 1, Zapisz słownie liczby - POZIOM 2, Skala - ZESTAW 1, Skala - ZESTAW 2, Skala - ZESTAW 3, Jednostki czasu, Quiz mistrza czasu, Kwadrat liczb od 1 do 10, Kwadrat liczb od 10 do 20, Sześcian liczb od 1 do 5, Największy wspólny dzielnik (NWD), Parzysta, nieparzysta, Podzielność liczb przez 2 i 3, Podzielność liczb przez 5,10 i 100, Czy liczba pierwsza, Zaokrąglij do setek, Działania na liczbach, Dodawanie i mnożenie, Dodawanie i dzielenie, Odejmowanie i mnożenie, Odejmowanie i dzielenie, Równania z jedną niewiadomą, Kolejność wykonywania działań, Zadania tekstowe: Kolejność wykonywania działań, Dodawanie pisemne POZIOM A, Dodawanie pisemne POZIOM B, Dodawanie pisemne POZIOM C, Dodawanie pisemne POZIOM D, Dodawanie pisemne trzech liczb, Odejmowanie pisemne POZIOM A, Odejmowanie pisemne POZIOM B, Odejmowanie pisemne POZIOM C, Mnożenie pisemne POZIOM A, Mnożenie pisemne POZIOM B, Mnożenie pisemne POZIOM C, Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową, Dzielenie pisemne POZIOM A, Dzielenie pisemne POZIOM B, Dzielenie pisemne POZIOM C, Dzielenie pisemne POZIOM D, Dzielenie pisemne, Dzielenie pisemne przez liczbę dwucyfrową, Poznajemy ułamki, Porównywanie ułamków o tych samych mianownikach, Porównywanie ułamków o tych samych licznikach, Porównywanie ułamków, Wpisz ułamki rosnąco, Rozszerzanie ułamków , Skracanie ułamków zwykłych, Ułamki na osi liczbowej, Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach, Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach, Uzupełnij dodawanie ułamków o równych mianownikach, Sekundy, minuty, godziny..., Zamiana ułamków na liczby mieszane, Zamiana liczb mieszanych na ułamki, Najmniejszy wspólny mianownik, Wstęp do odejmowania ułamków - pożyczanie od całości, Ułamek z danej liczby POZIOM A, Ułamek z danej liczby POZIOM B, Ułamek z danej liczby, Proste, półproste, odcinki - PRAWDA FAŁSZ, Jednostki długości, Obwód kwadratu, Obwód prostokąta, Obwód trójkąta, Jednostki pola, Pole kwadratu, Pole prostokąta, Rozpoznawanie kątów, Miary kątów *, Okręgi, koła - PRAWDA FAŁSZ, Proste, półproste, odcinki, łamane, Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne, Zamień na złotówki, Zamień na metry, Zamień na kilogramy, Zaokrąglij do części dziesiątych, Zaokrąglij do części setnych, Zaokrąglij do jedności, Zaokrąglij do dziesiątek, Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe, Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczbę, Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę, Dodawanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych 2, Dodawanie na paragonie, Zadania tekstowe: Ułamki dziesiętne, Mnożenie i dzielenie liczb przez 10, 100 i 1000, Ściany, wierzchołki, krawędzie - PRAWDA FAŁSZ, Krawędzie prostopadłe, krawędzie równoległe, Równoległe i prostopadłe ściany, Siatka sześcianu, Szkielet prostopadłościanu, Pole powierzchni prostopadłościanu, Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, Mnożenie i dzielenie przez 6, 7, 8, 9, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, Wstęp do zadań tekstowych, Zadania tekstowe: Liczby i działania, Zadania tekstowe: Wiek, Kolejność wykonywania działań, Zadania tekstowe: Kolejność wykonywania działań, Dodawanie pisemne, Dodawanie pisemne trzech liczb, Odejmowanie pisemne POZIOM 1, Odejmowanie pisemne POZIOM 2, Mnożenie pisemne POZIOM 1, Mnożenie pisemne POZIOM 2, Mnożenie pisemne POZIOM 3, Mnożenie pisemne POZIOM 4, Tabliczka mnożenia w zakresie 200, Dzielenie pisemne, Dzielenie pisemne POZIOM 2, Tabliczka mnożenia w zakresie 1000, Tabliczka dzielenia w zakresie 1000, Liczby naturalne na osi liczbowej, Działania na liczbach, Podzielność liczb przez 2, 3, 5 i 10, Cechy podzielności liczb POZIOM A, Cechy podzielności liczb POZIOM B, Zbuduj liczbę podzielną, Rozkład liczby na czynniki pierwsze, Największy wspólny dzielnik (NWD), Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW), Wypisz dzielniki, Liczby pierwsze, liczby złożone, Zapisz cyframi liczby - POZIOM 1, Zapisz cyframi liczby - POZIOM 2, Zapisz cyframi liczby - POZIOM 3, Ułamki na osi liczbowej, Skracanie ułamków zwykłych, Rozszerzanie ułamków , Porównywanie ułamków, Odwrotność liczby, Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach , Dodawanie ułamków o różnych mianownikach, Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach, Ułamek z danej liczby, Mnożenie ułamków , Mnożenie ułamków ze skracaniem, Dzielenie ułamków , Sekundy, minuty, godziny..., Zaawansowane porównywanie ułamków, Zadania tekstowe: Ułamki zwykłe, Odwrotność liczby mieszanej, Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną, Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną ze skracaniem, Dodawanie liczb mieszanych POZIOM 1, Dodawanie liczb mieszanych POZIOM 2, Dodawanie liczb mieszanych, Odejmowanie liczb mieszanych POZIOM 1, Odejmowanie liczb mieszanych POZIOM 2, Odejmowanie liczb mieszanych, Mnożenie liczb mieszanych, Dzielenie liczb mieszanych, Jednostki długości, Obwód kwadratu, Obwód prostokąta, Obwód trójkąta, Jednostki pola, Pole kwadratu, Pole prostokąta, Zadania tekstowe: Pole prostokąta, w tym kwadratu , Pole trójkąta, Pole trójkąta - POZIOM B, Pole trójkąta - POZIOM C, Rozpoznawanie figur, Obwód równoległoboku, Obwód rombu, Obwód trapezu, Czy dobrze narysowano wysokość?, Pole równoległoboku, Pole rombu, Pole rombu (przekątne), Pole trapezu, WZORY na obwody i pola, Zadania tekstowe: Pola czworokątów, Zadania tekstowe: Obwody i pola wielokątów, Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne, Zamień na złotówki, Zamień na metry, Zamień na kilogramy, Zaokrąglij do części dziesiątych, Zaokrąglij do części setnych, Zaokrąglij do jedności, Zaokrąglij do dziesiątek, Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe, Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczbę, Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę, Dodawanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych 2, Dodawanie na paragonie, Zadania tekstowe: Ułamki dziesiętne, Mnożenie i dzielenie liczb przez 10, 100 i 1000, Mnożenie ułamków dziesiętnych, Dzielenie ułamków dziesiętnych, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i dzielenie, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i dodawanie, Równania z jedną niewiadomą - mnożenie i odejmowanie, Równania z jedną niewiadomą, Redukcja wyrazów podobnych - wstęp, Zapisywanie wyrażeń algebraicznych, Zapisywanie równań, Proste, półproste, odcinki - PRAWDA FAŁSZ, Rozpoznawanie kątów, Miary kątów, Miary kątów w trójkącie, Trójkąty, czworokąty - PRAWDA FAŁSZ, Miary kątów w równoległoboku, Miary kątów w trapezie, Odejmowanie liczb naturalnych z wynikiem ujemnym, Odejmowanie z wynikiem ujemnym w zakresie 100, Odejmowanie liczb ujemnych, Odejmowanie liczb ujemnych w zakresie 100, Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych, Dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych, Mnożenie liczb całkowitych, Dzielenie liczb całkowitych, Ściany, wierzchołki, krawędzie, Krawędzie prostopadłe, krawędzie równoległe, Równoległe i prostopadłe ściany, Szkielet graniastosłupa - POZIOM 1, Szkielet graniastosłupa - POZIOM 2, Pole powierzchni prostopadłościanu - rozgrzewka, Pole powierzchni graniastosłupa prostego, Jednostki objętości (cm3, dm3...), Jednostki objętości (l, ml, cm3...), Objętość prostopadłościanu, Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych, Zadania tekstowe: Liczby i działania, Kolejność wykonywania działań, Zadania tekstowe: Kolejność wykonywania działań, Rachunki pamięciowe na ułamkach dziesiętnych, Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych, Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych, Dodawanie liczb mieszanych, Odejmowanie liczb mieszanych, Odejmowanie liczb mieszanych POZIOM 2, Dodawanie pisemne, Odejmowanie pisemne, Porównywanie ułamków, Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową, Dzielenie pisemne, Dodawanie ułamków dziesiętnych, Odejmowanie ułamków dziesiętnych 2, Mnożenie liczb mieszanych, Dzielenie liczb mieszanych, Mnożenie i dzielenie liczb przez 10, 100 i 1000, Dodaj liczbę dziesiętną do mieszanej, Podzielność liczb przez 2, 3, 5 i 10, Zbuduj liczbę podzielną, Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych, Liczby naturalne i ułamki - SPRAWDZIAN, Proste, odcinki, okręgi, koła - PRAWDA FAŁSZ, Trójkąty, czworokąty - PRAWDA FAŁSZ, Obwód kwadratu, obwód prostokąta, Obwód trójkąta, obwód trapezu, Obwód równoległoboku, obwód rombu, Miary kątów, Miary kątów w trójkącie, Pole trójkąta, Czworokąty - PRAWDA FAŁSZ, Pole kwadratu, pole prostokąta, Zadania tekstowe: Pole prostokąta, w tym kwadratu , Pole rombu, pole równoległoboku, Pole trapezu, Zadania tekstowe: Pola czworokątów, WZORY na obwody i pola, Zadania tekstowe: Obwody i pola wielokątów, Miary kątów w równoległoboku, Miary kątów w trapezie, Zamień na minuty, Ile to godzin?, Ile minut upływa?, Ile czasu upływa?, Uzupełnij godzinę, Czas - zadania tekstowe, Skala - obliczanie odległości w terenie, Skala - w jakiej skali, Skala - obliczanie odległości na mapie, Zaokrąglanie liczb, Jednostki długości, Jednostki masy, Jednostki czasu, Zaokrąglanie liczb na osi liczbowej, Quiz mistrza czasu, Zamiana jednostek prędkości 1, Zamiana jednostek prędkości 2, Prędkość - POZIOM 1, Prędkość - POZIOM 2, Droga - POZIOM 1, Czas - POZIOM 1, Prędkość, droga, czas - POZIOM 1, Zapisywanie wyrażeń algebraicznych, Redukcja wyrazów podobnych - wstęp, Redukcja wyrazów podobnych 1, Redukcja wyrazów podobnych 2, Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych ZESTAW 2, Zapisywanie równań, Równania z jedną niewiadomą, Zadania tekstowe: Prostokąt, Zadania tekstowe: Ile lat, Procent z danej liczby - poziom łatwy, Procent z danej liczby - poziom średni, Procent z danej liczby - poziom zaawansowany, Jaki to procent z liczby - poziom łatwy, Jaki to procent z liczby - poziom średni, Jaki to procent z liczby - poziom zaawansowany, Zamiana procentu na ułamek dziesiętny, Zamiana procentu na ułamek zwykły, Zadania tekstowe: Procenty w cenach, Zadania tekstowe: Obliczanie liczby, Zadania tekstowe: Pożyczki i lokaty, Zadania tekstowe: Ile dziewcząt i chłopców, Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach z wynikiem ujemnym, Dodawanie w pamięci liczb wymiernych, Obliczanie kwadratów liczb wymiernych, Obliczanie sześcianów liczb wymiernych, Odejmowanie ułamków z wynikiem ujemnym, Odejmowanie w pamięci liczb wymiernych, Odejmowanie w pamięci liczb wymiernych z wynikiem ujemnym, Rozpoznawanie brył, Ściany, wierzchołki, krawędzie, Równoległe i prostopadłe ściany i krawędzie, Szkielet graniastosłupa, Pole powierzchni prostopadłościanu - rozgrzewka, Pole powierzchni graniastosłupa prostego, Jednostki objętości (cm3, dm3...), Jednostki objętości (l, ml, cm3...), Objętość prostopadłościanu,
x

Stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegóły w Regulaminie serwisu.