wakacje x

DODAWANIE PISEMNE POZIOM C

wyłącz reklamy

Wykonaj dodawanie pisemne, wpisując w puste pola odpowiednie cyfry.

1 6 3
+ 8 2 3

ANANAS ZA 5 POPRAWNYCH

0 0

DODAJ KOMENTARZ

WASZE KOMENTARZE DO TEGO ZADANIA:

 • Ola111 2017-12-02

  Fakt ja się tu nauczylam dzielenia pisemnego ale na 5 klase bo na 4 nie ma
 • ewa 2017-12-01

  naprawdę fajne zadanie :)
 • Andrzej 2016-07-16

  bardzo szybko zapamiętuję i rozwiązuję zadania obliczeniowe i tekstowe.
 • martyna 2015-10-31

  łatwe jak nie wiem co jestem wy 3 klasie a zrobiłam 15 dobrych a 1 złe mam nadzieję, że wam się spodoba polecam :) martyna
 • NASTOLATKA 2015-06-08

  no nareszcie coś w miarę dla mnie :)
 • _Czarna_Pantera_ 2015-05-09

  Chodzę do klasy trzeciej, zrobiłem 50 dobrych + 1 źle. Bardzo polecam te przykłady ponieważ są i proste, i trudne.

  P.S. Jeżeli gracie na World of Tanks to nazywam się tak samo jak u góry.
 • Katarzyna 2015-04-05

  Mam na imię Kasia jestem za Szczawna Zdroju, mam 9 lat, chodzę do publicznej szkoły podstawowej numer 2 im. Orła białego w Wałbrzychu. Chodzę do klasy 3c, a rozwiązuję zadania dla klas 4,5,6!
 • julcia xd 2014-12-18

  fajne chodzę do 4 klasy i mam mnożenie i dzielenie a już robię geometrię !!!!
 • Basia 2014-12-07

  Jestem w drugiej klasie a robię zadania dla czwartej klasy a zrobiłam 35 przykładów i 5 błędów.
 • Agatka 2014-11-26

  super można sobie utrwalić wiadomości ze szkoły
 • czytaj wszystkie komentarze

 

Dzięki reklamom na MatZoo uczysz się za darmo. Zrezygnuj z reklam
Kupując Strefę bez reklam wspierasz rozwój naszego serwisu.

1) czynny udział w zdoby waniu wiedzy matematycznej przybliża dziecko
do mate ma tyki, rozwija krea tyw ność, umożliwia samodzielne odkrywanie
związków i za leż ności; duże możli wości samodzielnych obserwacji
i działań stwarza geo metria, ale tak że w ary t metyce można znaleźć obszary,
gdzie uczeń może czuć się odkrywcą;
2) znajomość algorytmów działań pisemnych jest konieczna, ale w praktyce
codzien nej działania pisemne są wypierane przez kalkulator; należy postarać
się o to, by matema ty ka była dla ucznia przyjazna, nie odstraszała
przesadnie skomplikowa nymi i żmud nymi rachunkami, których trudność
jest sztuką samą dla siebie i nie prowadzi do głęb szego zrozumienia
zagadnienia;
3) umiejętność wykonywania działań pamięciowych ułatwia orientację
w świecie liczb, weryfi kację wyników różnych obliczeń, w tym na kalkulatorze,
a także sza co wanie wyników działań rachunkowych; samo zaś
szacowanie jest umiejętnością wyjątkowo praktyczną w życiu codziennym;
matematyka, klasa 4, sprawdziany, testy, dodawanie pisemne liczb trzycyfrowych, matematyka szkoła podstawowa zadania