Zgłoszenie szkoły do otrzymania podręcznika

podreczniki

Zgłoszenia szkół do otrzymania podręcznika zostały zamknięte.

ANKIETA EWALUACYJNA
dla nauczycieli, którzy zapoznali się z podręcznikiem


Czy Pani/ Pana zdaniem:

 

zawarte w podręczniku informacje są cenne i ukazują zalety korzystania z serwisu matzoo.pl?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie

 

podręcznik może mieć wpływ na podniesienie poziomu umiejętności korzystania z serwisu matzoo.pl?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie

 

podręcznik może mieć wpływ na pozytywną zmianę postawy nauczycieli w stosunku do nowoczesnych technologii?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie

 

podręcznik może mieć wpływ na zmniejszenie poziomu stresu u nauczycieli związanego z korzystaniem z komputerów?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie

 

po zapoznaniu się z podręcznikiem chętniej i częściej będą Państwo korzystać z serwisu Matematyczne Zoo?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie

 

Uwagi: (nieobowiązkowe)
Imię i nazwisko: (nieobowiązkowe)
E-mail: (nieobowiązkowe)