ZADANIA TEKSTOWE: ILE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

wyłącz reklamy

W szkole uczy się 1136 uczniów. Liczba dziewcząt stanowi 60% liczby chłopców. Oblicz, ile dziewcząt i ilu chłopców uczy się w tej szkole.

W tej szkole uczy się dziewcząt i chłopców.

ANANAS ZA 10 POPRAWNYCH
00

DODAJ KOMENTARZ

WASZE KOMENTARZE DO TEGO ZADANIA:

  • Nie ma jeszcze komentarzy do tego zadania.
    Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz :)

 

Procenty. Uczeń:
1) przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości
i od wrotnie;
2) oblicza procent danej liczby;
3) oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu;
4) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście
prak tycz nym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany
procent, wykonuje obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty
rocznej. Zadania tekstowe z procentów: Ile dziewcząt i chłopców